EVENEMANG/KALENDER


GFK öppet hus/medlemsträff första söndagen varje månad 13:00-16:00, året runt. Prova på-flygning, fika finns.

_______________________________________________________________________________________

Byggkväll RV/segel tisdagar vinterhalvåret 17:30-ca 21:00, lättare skaffning tillhandahålles.