Vill du flyga?


Rundtursflygning tills vidare inställd pga COVID-19. Spaka-själv genomförs som vanligt.

 

Gotlands flygklubb erbjuder möjligheten att få följa med upp en tur för att känna känslan av att flyga och se vår vackra ö från luften.

Vi har motorseglare som tar en passagerare och motorflygplan som tar upp till tre passagerare, flygningen består av introduktionsflygning eller ”spaka själv”.

För bokning vänligen ta kontakt enligt info nedan.

____________________________________________________________________________________________

Motorflyg

Introduktionsflyg: Vi anpassar rutten efter önskemål och gällande trafikläge, som exempel tar Tingstäde t.o.r ca 20 min och en tur till Fårö och åter ca en timme.

Flygningen utgår huvudsakligen från Visby.

Kostnad för 20 min är 600SEK.

Flygningen genomförs av en av våra erfarna piloter. Om önskemål finns kan flyglärare då sådan är tillgänglig genomföra flygningen, då tillkommer arvode till flygläraren och flygtiden räknas som ”spaka själv” vilken man får tillgodoräkna sig om man önskar fortsätta och ta flygcertifikat.

Kontakta Calle för bokning på 0735040454 eller sekreterare@gotlandsflygklubb.se

____________________________________________________________________________________________

Motorsegelflyg

Flygningarna utgår huvudsakligen från Visby men också från Bunge under sommarsäsongen.

Se FLYGSKOLAN SEGEL.

____________________________________________________________________________________________

GFK reserverar sig för utomstående icke påverkbara faktorer vid utebliven flygning.