Vill du flyga?


Introduktionsflygning ungdom 15-25 år.

Välkomna att prova på hur det är att flyga i ett flygplan på Gotlands Flygklubb.

Vi erbjuder nu under en begränsad period ungdomar möjligheten att kostnadsfritt få prova på hur det är att flyga med i flygklubbens flygplan. Flygklubben har både motorflyg och motorsegelflyg, för mer info se ”FLYGPLANEN”.

Infoträff söndagen 8/8 kl 12:00 – 13:00 i klubbstugan på Hangarvägen 6. Då berättar vi om hur man bokar flygpass samt kort om hur man tar flygcertifikat. Flygpasset är totalt en timme varav 1/2 timmes flygning tillsammans med erfaren pilot, övrig tid är genomgång före och efter flygning.

För er som inte har möjlighet att komma på söndagen den 8:e vänligen maila:

Motorflyg Calle Bjurström utbansv@gotlandsflygklubb.se 0735040454

Motorseglare Perra Wahlgren segelflyg@gotlandsflygklubb.se 070-7453452

Maila önskemål om datum och tid så återkommer vi till er.

För minderårig krävs målsmans godkännande.

______________________________________________________________________________

För övriga se info nedan:

Prova på-flygning görs nu med villkor att pilot och passagerare är symptomfria senaste veckan.

Gotlands flygklubb erbjuder möjligheten att få följa med upp en tur för att känna känslan av att flyga och se vår vackra ö från luften.

Vi har motorseglare som tar en passagerare och motorflygplan som tar upp till tre passagerare, flygningen består av prova-på då man sitter som passagerare i högerstol (även bak i motorflyg) eller ”spaka själv” som är en introduktionsflygning inför flygcertifikatsutbildning.

För bokning vänligen ta kontakt enligt info nedan.

____________________________________________________________________________________________

Motorflyg

Prova på: Vi anpassar rutten efter önskemål och gällande trafikläge, som exempel tar Tingstäde t.o.r ca 20 min och en tur till Fårö och åter ca en timme.

Flygningen utgår huvudsakligen från Visby.

Kostnad för 20 min är 600SEK.

Flygningen genomförs av en av våra erfarna piloter. Om önskemål finns kan flyglärare då sådan är tillgänglig genomföra flygningen, då tillkommer arvode till flygläraren och flygtiden räknas som ”spaka själv” vilken man får tillgodoräkna sig om man önskar fortsätta och ta flygcertifikat.

Kontakta Calle för bokning på 0735040454 eller utbansv@gotlandsflygklubb.se

 

Spaka själv: Se info ”spaka själv motorflyg”.

____________________________________________________________________________________________

Motorsegelflyg

Flygningarna utgår huvudsakligen från Visby men också från Bunge under sommarsäsongen.

Se FLYGSKOLAN SEGEL.

____________________________________________________________________________________________

GFK reserverar sig för utomstående icke påverkbara faktorer vid utebliven flygning.