FLYGCERTIFIKAT I GFK


Kursstart flygcert 20200901, anmälan/frågor ring Calle 0735-040454.

 

Infoträff flygcertifikat 29/8 13:00

Plats: Klubbstugan, Hangarvägen 6, Visby

I GFK:s regi kan man välja olika alternativ till att erhålla sitt flygcertifikat.

Flygklubben är uppdelad i en motor- och en segelsektion vilka har sina respektive skolorganisationer.

Beroende på vad man tänkt använda sitt certifikat till och vilken typ av flygning man främst är intresserad av kan man välja att skola till SPL (segelflygcertifikat) inkluderande TMG (motorseglare) eller LAPL/PPL (motorflygcertifikat) kompletterat med NR (mörkerbehörighet).

Den studiemässiga omfattningen liksom kostnaden till färdigt certifikat skiljer sig främst på hur många flygtimmar ett certifikat kräver.

Om man är intresserad av rent segelflyg kan klubben erbjuda utbildning till detta i samarbete med andra segelflygklubbar.

 

Exempel ungefärlig kostnad till flygcertifikat:

PPL(A):         100 000:-

LAPL(A):      70 000:-

SPL (TMG): 40 000:-

 

Flygskolan erbjuder även komplettering till LAPL(A) för piloter med UL-cert.

 

 

OBS! Belopp och förfarande hänvisar till myndigheternas aktuella regler och förordningar.