FLYGCERTIFIKAT I GFK


I GFK:s regi kan man välja olika alternativ till att erhålla sitt flygcertifikat.

Flygklubben är uppdelad i en motor- och en segelsektion vilka har sina respektive skolorganisationer.

Beroende på vad man tänkt använda sitt certifikat till och vilken typ av flygning man främst är intresserad av kan man här välja att skola till allt från SPL (segelflygcertifikat) inkluderande TMG (motorseglare) till ett PPL (motorflygcertifikat) kompletterat med NQ (mörkerbehörighet).

Den studiemässiga omfattningen liksom kostnaden till färdigt certifikat skiljer sig främst pga de olika kraven på hur många flygtimmar ett certifikat kräver. Om man väljer att börja med ett TMG-cert har man möjlighet att med en relativt liten tilläggsutbildning komplettera till LAPL(A) och även PPL(A).

Om man är intresserad av rent segelflyg kan klubben erbjuda utbildning till detta i samarbete med andra segelflygklubbar.

Exempel ungefärlig kostnad till flygcertifikat:

PPL(A):         100 000:-

LAPL(A):      70 000:-

SPL (TMG): 40 000:-

SPL (TMG) komplettering till LAPL(A):   15000:-  (krav minst 21 timmar TMG efter flygprov)

 

Flygskolan erbjuder även komplettering till LAPL(A) för piloter med UL-cert.

 

 

OBS! Belopp och förfarande hänvisar till myndigheternas nuvarande regler och förordningar.