Motorflygcertifikat


 

Gotlands Flygklubb erbjuder utbildning till motorflygcertikat:

 • PPL(A), (Private Pilot Licence, Aircraft)
 • LAPL(A), (Light Airplane Pilot Licence, Aircraft)
 • NR, Mörkerflygning (tilläggscertifiering till ovanstående)

För att få påbörja utbildningen krävs att man fyllt 17 år, är medlem i klubben samt att man genomgår en flygläkarundersökning. För att säkerställa att det inte finns förhinder för att söka ut certifikatet vid färdig utbildning begär sökande även ett utdrag från brottsregistret.

Kostnaden för att ta ett PPL är ca 100 000 kronor och ett LAPL ca 70 000 kronor. Utbildningen tar normalt ca 1 år.

 

 

Teori

Teoriutbildningen sker huvudsakligen på distans i samarbete med www.flygcert.com och innehåller nio ämnen;

 • Luftfartyg (uppbyggnad och funktion av flygplan)
 • Aerodynamik
 • Meteorologi
 • Flygradiotelefoni
 • Flygoperativa procedurer
 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Navigation
 • Prestanda och färdplanering
 • Human factors

 

Praktik

Praktiska flygutbildningen genomförs i klubbens TB10:or parallellt med teorin och är huvudsakligen förlagd på Gotland.

För PPL krävs minst 45 timmars flygtid varav minst 25 timmar DK (lärare ombord) och minst 10 timmar EK (ensamflygning).

För LAPL krävs minst 30 timmars flygtid varav minst 15 timmar DK och minst 6 timmar EK.

För NR krävs minst 5 timmars flygtid varav minst 3 timmar DK.

 

I den praktiska flygutbildningen ingår bl a;

 • Daglig tillsyn av flygmaskinen
 • Taxning och hantering på marken på olika typer av flygplatser
 • Stigning och motorplané, planflykt och glidflykt
 • Flygning i sakta fart, stall och vikning
 • Svängar, normala och branta
 • Start och landning
 • Bedömnings-/nödlandningsträning
 • Förfarande i trafikvarvet vid olika typer av flygplatser
 • Navigationsövningar

 

Examination/delprov

För att få påbörja EK-flygning genomförs teoretiskt samt praktiskt prov i flygradiotelefoni samt ett teoretiskt ”EK-prov” för att säkerställa att fullgod kunskap erhållits inför ensamflygning.

Teoriproven skrivs på klubben och måste vara godkända inför EK långnavigationsövningen.

När flyglärare tillsammans med Skolchefen bedömer att uppflygning kan ske kontaktas av Transportstyrelsen utsedd kontrollant för praktiskt prov (Skill Test).

 

Länk till: Transportstyrelsen

 

 

Kontakta Skolchefen för mer information.

Skolchef
Claes Bertenstam
‭070-267 25 27‬
flygskola@gotlandsflygklubb.se