Kontakt


Vill Du komma i kontakt med Gotlands Flygklubb når Du oss enklast genom att ringa eller maila till någon ansvarig i styrelsen (hittas under KLUBBEN, Styrelsen).

Vill Du boka rum för övernattning så gör Du det genom SMS till Oliver Gottberg 072-714 65 92 eller Kim Pettersson 0709-646223

Telefon till klubbstugan:

0498 – 218 717 (sällan svar)

Telefon till styrelsen se ”styrelsen”

Adress:

Gotlands Flygklubb

Hangarvägen 6

621 41 Visby

 

Organisationsnummer 834000-1562