Medlemmar


Klubbträff

Välkomna första söndagen varje månad 13:00-16:00 att träffas på klubben för flygning, kaffe mm.
Möjlighet till prova på-flygning för eventuella gäster finns.

Mvh Calle 0735-040454

________________________________________________________________________________________

Info till medlemmar angående nya hemsidan:

  • För att undvika att ha information på två ställen dvs myweblog och hemsidan läggs all föränderlig dokumentation på myweblog i filarkivet, tex DHB, SHB, stadgar etc. Lättare att endast ha ett ställe upprättat/som källa!
  • Gamla hemsidan terminerad och styrs automatiskt om till nya hemsidan om man söker på tex google.

Hemsidan och filarkivet inklusive innehåll är i tillämpliga delar under revidering. Vänligen kontakta någon i styrelsen om ni har funderingar/förslag till förbättringar angående hemsidan eller något annat i klubben.