Lokaler


Gotlands Flygklubb bedriver sin huvudsakliga verksamhet vid Visby flygplats och har under senare år byggt upp moderna lokaler i sydöstra delen av flygplatsen där också Gotlands fallskärmsklubb har sin klubbstuga.

Lokalerna består av en hangar på ca. 500 kvadratmeter, en bygglokal för underhåll av flygmaskiner och en klubblokal med sex dubbelrum för gästande besättningar, kök, två badrum, kontor för kansliet samt en Pub/storstuga där medlemmarna och gäster kan samlas. Under sommarhalvåret, när segelflyget är igång, ställer vi även i ordning bygglokalen i Visby för övernattning med totalt 8 sängplatser för besökande piloter med gäster.