Klubben


UnknownHistorik

Gotlands Flygklubb bildades 1939 och har allt sedan starten varit aktiv vid Visby flygplats. Som hos många andra flygklubbar i Sverige så byggdes verksamheten upp kring glidflygplanet SG-38 av vilket klubben ännu idag har ett renoverat exemplar, dock inte i luftvärdigt skick.

Under 1950-, 60- och 70-talet bedrev klubben sin verksamhet med nära anknytning till den legendariska flygarfamiljen Thüring som genom sitt bolag AVIA bedrev utbildning och kommersiell flygverksamhet i Visby. Sedan slutet på 70-talet, när AVIA satsade hårdare på den kommersiella verksamheten, tvingades klubben till att skaffa eget skoltillstånd samt egna flygplan och lokaler. Sedan dess har klubben byggt upp en verksamhet med egna klubbstugor, hangar och innehar idag en modern flygplanspark bestående av fyra motorflygplan och två motorseglare. Klubben har allt sedan starten varit en s.k. blandklubb med en motorflygsektion och en segelflygsektion i samma organisation.

Vi har även ett mycket nära sammarbete med Frivilliga Flygkåren, FFK, vilket medför att all privat flygverksamhet på Gotland i stort sätt är samlat under ett och samma tak. Detta är en styrka för klubbens verksamhet vilket varit till stor hjälp för klubbens utveckling och framgång. Vi bedriver idag både motor- och motorsegelflygutbildning och har ca. 100 registrerade medlemmar av vilka drygt 40 är aktiva piloter. Klubben är ansluten till KSAK samt både till KSAK Motorflygförbundet och KSAK segelflygförbundet.